Produktkatalogen med hemsäkerhet, larmteknik, inbrottslarm och dörrlås

Karlshamns Hamn
Vi har servat låssystemen åt Karlshamns Hamn sedan 1985 och är därmed en av våra första kunder. Sedan 1 juli 2004 har anläggningen förändrats i och med ISPS-koden, detta har medfört att vi har installerat ett ARX inpasseringssystem som är kompletterat med ett CCTV-system.