Produktkatalogen med hemsäkerhet, larmteknik, inbrottslarm och dörrlås

ICA Kvantum, Karlshamn
Under våren 2010 installerade vi en komplett säkerhetsanläggning åt ICA Kvantum Karlshamn. Anläggningen består av låssystem, inpasseringssystem, larmanläggning samt ett komplett CCTV-system.

 

ICA Höganäs

Under våren 2011 installerade vi ett säkerhetspaket åt ICA Kvantum Höganäs. Anläggningen består av larmanläggning samt ett komplett CCTV-system.