Produktkatalogen med hemsäkerhet, larmteknik, inbrottslarm och dörrlås

Blekinge Tekniska Högskola
Vi har sedan 2004 hand om det löpande underhållet på inpasseringssystem åt BTH. Vi hade även en aktiv roll vid programvaruuppdateringen som gjordes under 2010. Under 2010-2011 har vi installerat 600 st. läsare i samtliga personalutrymmen.