Produktkatalogen med hemsäkerhet, larmteknik, inbrottslarm och dörrlås

Blekinge Lås & Larmteknik AB – Kvalitet & Miljö

 

Kvalitetpolicy

Blekinge Lås & Larmteknik skall i varje kundkontakt och handling sätta kunden i

fokus och säkerställa att produkter och tjänster levereras i rätt tid, till rätt plats

och av rätt kvalitet.

Vi skall skapa trygghet för kunden genom att leverera kvalificerade tjänster med

god kvalitet genom att utnyttja vår långa erfarenhet och kompetens i

kombination med produkter från erkänt bra tillverkare.

Våra auktorisationer och certifieringar skall ge trygghet åt kunden och borgar för

att våra säkerhetslösningar levereras med hög kvalitet och kompetens.

Kvalitetpolicy i sin helhet

 

 

Miljöpolicy

Blekinge Lås & Larmteknik skall verka för att minska vår miljöpåverkan i alla handlingar i

vår verksamhet.

Genom att samordna och planera arbeten mot att köra färre mil samt att vid investering av

fordon välja fordon som uppfyller gällande miljökrav skall vi minska vår största

miljöpåverkande faktor.

Vi använder, i den mån det är möjligt, miljöanpassade produkter i produktsortimentet och

vi sorterar avfall från verksamheten så att största möjliga grad av återvinning uppnås.

Miljöpolicy i sin helhet

 

 

ISO14001ISO9001