Produktkatalogen med hemsäkerhet, larmteknik, inbrottslarm och dörrlås

Blekinge Lås & Larmteknik AB – Kundenkät Service/Installation

 

Kundenkät Service/Installation

Progress:

Vilken kundkategori tillhör du?

Är du nöjd med bemötandet ifrån vår personal i butiken?  

Är du nöjd med bemötandet ifrån vår installatör?

Är du nöjd med personalens kunnighet?  

Var det lätt att hitta oss?  

Var hittade du oss?  

Hur upplever du vår telefonväxel?

Hur upplever du våra svarstider/återkoppling?

Är du nöjd med våra leveranstider?

Pris i förhållande till kvalitet?

Är du nöjd med vår reklamationshantering?

Är du nöjd med oss som leverantör som helhet?  

Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera oss?  

Klar