Produktkatalogen med hemsäkerhet, larmteknik, inbrottslarm och dörrlås

Blekinge Lås & Larmteknik AB – Kundenkät

 

Kundenkät

Progress:

Hur upplever du kvalitén på våra varor?

Hur upplever du kvalitén på våra tjänster?  

Är du nöjd med personalens kunnighet?  

Är du nöjd med våra leveranstider?  

Är du nöjd med vår leveranssäkerhet?

Hur upplever du vår telefonväxel

Hur upplever du våra svarstider/återkoppling?

Är du nöjd med vår support?  

Pris i förhållande till kvalitet?  

Är du nöjd med vår reklamationshantering?

Är du nöjd med oss som leverantör som helhet?

Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera oss?  

Klar