Karlshamnsbostäder Asarum

3 maj, 2013

Karlshamnsbostäder har investerat i en uppgradering av säkerheten till en av sina fastigheter i Asarum, denna uppgradering består av RCO porttelefoni. Vi på Blekinge Lås & Larmteknik AB tackar Karlshamnsbostäder för förtroendet.

RCO

Med en porttelefon från RCO kan man hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare.

Porttelefon PA-59

PA-59 finns i två olika utföranden, med eller utan display för elektroniskt boenderegister.
Uppkoppling görs via det vanliga telenätet och som svarsapparat används en vanlig telefon. En lösning som gör att man kan minimera installationskostnaden då man slipper omfattande kabeldragning i fastigheten. Enhetens inbyggda beröringsfria läsaren gör även att man inte behöver komplettera porten med ytterliggare passageläsare för behöriga användare.
Porttelefonen PA-59 är helt integrerad i R-CARD 5000 systemet och kan fritt kombineras med andra läsare, bokningspaneler eller larmtablåer. Programmering och administration görs enkelt och centralt från R-CARD M5 programmets klient. Vill man montera porttelefonen infälld i fasaden finns en infällnadslåda som tillbehör.