Karlshamnsbostäder Karlshamn

12 april, 2013

Karlshamnsbostäder har investerat i en komplett uppgradering av säkerheten till en av sina fastigheter i Karlshamn, denna uppgradering består av RCO porttelefoni samt låssystem ASSA 4800 med Rekey. Vi på Blekinge Lås & Larmteknik AB tackar Karlshamnsbostäder för förtroendet.

RCO

Med en porttelefon från RCO kan man hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare.

Porttelefon PA-59

PA-59 finns i två olika utföranden, med eller utan display för elektroniskt boenderegister.
Uppkoppling görs via det vanliga telenätet och som svarsapparat används en vanlig telefon. En lösning som gör att man kan minimera installationskostnaden då man slipper omfattande kabeldragning i fastigheten. Enhetens inbyggda beröringsfria läsaren gör även att man inte behöver komplettera porten med ytterliggare passageläsare för behöriga användare.
Porttelefonen PA-59 är helt integrerad i R-CARD 5000 systemet och kan fritt kombineras med andra läsare, bokningspaneler eller larmtablåer. Programmering och administration görs enkelt och centralt från R-CARD M5 programmets klient. Vill man montera porttelefonen infälld i fasaden finns en infällnadslåda som tillbehör.

 

ASSA 4800

Användningsområde

För varierande typer av objekt inom bostadssektorn.

Egenskaper

 • Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3, EN 1303 GRADE 6.
 • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
 • Angreppsskyddad
 • Dyrk- manipulationsskyddad

Systemcylinder

 • Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar
 • Inom Twin Combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras

Patenterad stiftcylinder

 • Objektanpassat cylindersortiment
 • Specialdesignad sidkodsfunktion

Patenterad nyckel

 • För PATENTERAD nyckelkontroll

Funktion

Inom Twin Combi kan olika cylinderformer kombineras ur ett brett sortiment. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn. För ökad säkerhet kombineras mekaniska och elektromekaniska funktioner.Kan kombineras med 1800-serien för dörrar där krav på hög säkerhet ej ställs

Funktionscylindrar

 • Combi ReKey – omställbar cylinder
  Fastighetsägaren eller den boende kan med ett enkelt handgrepp spärra en borttappad nyckel.
 • Combi PROX – en nyckel flera funktioner
  Mekanisk nyckel med inbyggd RFID-funktion
 • C10 – kontrollerad service
  Den boende ger på ett enkelt och rationellt sätt tillträde till lägenheten för servicepersonal.
 • Dörrnyckeltub – rationell nyckelhantering
  Den boende ger på ett enkelt och rationellt sätt tillträde till lägenheten för servicepersona.
 • Väggnyckeltub – rationell nyckelhantering
  Fastighetsägaren ger på ett enkelt och rationellt sätt tillträde till fastigheten.
 • Industricylinder – postboxcylinder
  Ger den boende möjlighet att öppna postboxen med nyckel till lägenheten
 • Fönsterlås – säker låsning för fönster
  Tryggar bostadens fönster mot forcerad öppning