Säkerhet för nästan 3 miljoner

4 januari, 2013

Vi har i dagarna slutfört en totalentreprenad avseende en säkerhetsanläggning bestående av kameraövervakning, lås, larmat stängsel, passagesystem samt inbrottslarm. Vi har integrerat Galaxy larmanläggning samt Milestone CCTV-system i ett övergripande presentationsprogram. Underleverantörer till oss i detta projekt har varit Assa, Safetyline, Peelit, Staketlarm samt Svensk Säkerhetsvideo.

 

Larm – Galaxy

  • Adresserbart system. Detta betyder att de 8-512 adresserna (beroende på val av centralutrustning) individuellt kan bestämmas vilken funktion man önskar.
  • Galaxy har multilarmfunktioner, vilket innebär att du ansluta andra typer av larm, som brand, gas, överfall etc.
  • Länksystemet. Det är Galaxys interna E-post, vilket betyder att du skicka signaler från adress/er till utgång/ar, styra andra externa utrustningar som passerkontroll, CCTV etc.
  • Utökning av befintligt Galaxy-system. Varje installerat Galaxy system kan utökas genom att endast byta ut centralkortet.

 

Milestone CCTV-system

  • Open platform: For a typical IP video surveillance system, many components beyond cameras are required, such as network routers, switches, wiring, servers, backup power supplies and management and recording software. By choosing XProtect, you have the ability to connect products from a wide array of vendors that best suit the needs of your installation.
  • Video enable: The open platform makes it easy to integrate previously independent security and business systems into one video solution for greater efficiency and improved functionality. Use surveillance video for many value-adding purposes, such as training, quality assurance in production control or logistics, delivery and inventory status, insurance claims, employee procedures and environmental hazard monitoring.
  • Future proof: All XProtect products easily scale so you can seamlessly expand and upgrade your system according to your needs and budget. A flexible licensing model gives you the freedom to add new technologies as they are developed, allowing you to continually update and improve your solution.