Asarums Bangolfklubb

10 december, 2012

Asarums Bangolfklubb har investerat i ett nytt i Galaxy larm. Vi på Blekinge Lås & Larmteknik AB tackar Asarums Bangolfklubb för förtroendet.

Larm – Galaxy

  • Adresserbart system. Detta betyder att de 8-512 adresserna (beroende på val av centralutrustning) individuellt kan bestämmas vilken funktion man önskar.
  • Galaxy har multilarmfunktioner, vilket innebär att du ansluta andra typer av larm, som brand, gas, överfall etc.
  • Länksystemet. Det är Galaxys interna E-post, vilket betyder att du skicka signaler från adress/er till utgång/ar, styra andra externa utrustningar som passerkontroll, CCTV etc.
  • Utökning av befintligt Galaxy-system. Varje installerat Galaxy system kan utökas genom att endast byta ut centralkortet.