ABAX Körjournaler

7 november, 2012

Blekinge Lås & Larmteknik AB har installerat ABAX Körjournaler i alla bilar för att underlätta den dagliga användningen av bilarna.

Några av fördelarna med ABAX Körjournal:

  • 100 % dokumenterad körning — uppfyller myndighetskraven
  • Minskar kostnaderna för fordonsparken
  • Bättre översikt och kundservice
  • Mycket enkel installation

www.abax.no/se