E.ON Elnät Sverige AB

24 maj, 2012

Blekinge Lås & Larmteknik AB fortsätter underhållningen av Larm, CCTV, Passersystem hos E.ON Elnät Sverige ABs transformatorststaioner.

Passersystem – ARX

  • Anslutning till fastigheters befintliga nätverk.
  • Byggt på industristandards.
  • Möjlighet till integration med andra system, till exempel Galaxy inbrottslarm, grafiskt presentationssystem, foto-ID och besöksregistreringssystem.
  • Möjlighet till säker styrning av anläggningar med geografisk spridning.

Larm – Galaxy

  • Adresserbart system. Detta betyder att de 8-512 adresserna (beroende på val av centralutrustning) individuellt kan bestämmas vilken funktion man önskar.
  • Galaxy har multilarmfunktioner, vilket innebär att du ansluta andra typer av larm, som brand, gas, överfall etc.
  • Länksystemet. Det är Galaxys interna E-post, vilket betyder att du skicka signaler från adress/er till utgång/ar, styra andra externa utrustningar som passerkontroll, CCTV etc.
  • Utökning av befintligt Galaxy-system. Varje installerat Galaxy system kan utökas genom att endast byta ut centralkortet.