Certifierad ASSA CLIQ Partner (CACP)

11 maj, 2012

Blekinge Lås & Larmteknik har blivit godkänd Cliq partner (CACP).

För att en återförsäljare ska få bli en Certifierad ASSA CLIQ Partner ska vissa krav vara uppfyllda:

  • Återförsäljaren har en CN-Licens hos ASSA samt har utbildning och servicemöjligheter inom dp-plattformen.
  • Återförsäljaren/teknikern har kunskaper motsvarande CLIQ-Licens (Utbildning i ASSA dp CLIQ samt Performer) plus kunskap om CLIQ Remote och CLIQ Web Manager
  • Minst en (1) CACP tekniker/installatör per företag och ort.
  • Aktivt deltagande av tekniker/installatör vid uppdateringsutbildning 1 ggr per år samt klarar ett årligt prov, för att behålla återförsäljarens certifiering.
  • Återförsäljaren aktivt marknadsför och säljer CLIQ system i samarbete med ASSA.

http://www.assa.se/sv/site/assa/Kundservice/Aterforsaljare/Certified-CLIQ-Partner/