Backabo särskilt boende

14 maj, 2012

Blekinge ROT AB bygger Backabo, som är ett särskilt boende. Alla boenderum utrustas med Dormas TS99 en friswing glidskene-dörrstängare.

TS99:

Funktionsbeskrivning:

  • Dörrstängare för glidskenesystem med elektrohydraulisk uppställning och friswingfunktion.
  • Dörren kan manövreras manuellt utan dörrstängarfunktion.
  • Vid larm eller strömbortfall stängs dörren automatiskt via dörrstängaren.

Användningsområde:

  • För brand- och rökavskiljande dörrar på servicehus, sjukhus och boende för funktionshindrade
  • Endast för montage på gångjärnssida.