Nu är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

3 juni, 2011

Vi kan stolt meddela att vi nu är certifierade enligt kvalitétsledningssytem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001. Detta är ännu ett steg i vår viljeriktning att ständigt förbättra och utveckla oss inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.