Behörig Ingenjör CCTV-anläggning

12 april, 2011

Vi är glada att kunna meddela att Ingemar ”Igge” Andersson är Behörig Ingenjör-anläggning för både installation och konstruktion. Detta är ännu ett steg i vår viljeriktning att ständigt förbättra och utveckla oss inom kvalité, miljö och arbetsmiljö