Citygallarian, Karlshamn

18 februari, 2011

Vi har fått förtroendet att installera låssystem i alla gemensamma utrymmen samt i vissa butiker i Karlshamns ny Citygalleria